Wednesday, March 28, 2012

ISLAM, SAINS DAN TEKNOLOGI

Perkembangan wilayah Tamadun Islam telah melahirkan pelbagai sarjana-sarjana Islam yang sentiasa mendalami ilmu pengetahuan sejajar dengan suruhan Allah s.w.t untuk sentiasa menuntut ilmu. Hasil daripada pengkajian ilmu yang mendalam oleh sarjana-sarjana Islam ini telah melahirkan pelbagai teknologi dan ilmu sains.

The Inventions In Islamic Civilization

video


Science & Islam

video
Part 1

video
Part 2

video
Part 3

video
Part 4

video
Part 5

videoNo comments:

Post a Comment